Tomáš Bastl

Po Střední průmyslové škole strojní v Klatovech, kterou dokončil v r. 1990, nastoupil na Plzeňskou konzervatoř - obor trubka - k prof. Jiřímu Pačesovi, kde absolvoval v r. 2006. Od roku 1993 je členem orchestru Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V témže roce začal externě vyučovat na Základní umělecké škole v Sušici, kde působí dodnes. Je též pedagogem na Základní umělecké škole v Nýrsku. V ZUŠ vede několik flétnových souborů, se kterými se pravidelně zúčastňuje soutěží a veřejných koncertů. Mimo to se věnuje orchestrální a komorní hře v různých hudebních tělesech. V r. 2000 spolu s kolegy z DJKT založili žesťový soubor Classic Brass Quintet, který se věnuje interpretaci hudby jek barokní tak i jazzové. Spolupracuje s různými západočeskými orchestry a vystupuje poměrně často i sólově.

7/07, 18.00

PRUSINY

Kostel sv. Jakuba staršího

Hudba řádových kolejí a farních škol - barokní hudební tradice v dnešních uměleckých školách

žáci hudebních škol pod vedením pedagogů Bc. Karolíny Ronovské (ZUŠ Třemošná) a Tomáše Bastla (ZUŠ Nýrsko)

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři