BMW-Kammerorchester München

Komorní orchestr BMW se vrací k odkazu Manfreda Schmida a jeho učitelky houslí, Daniely Wabnitz. Spolu se zaměstnanci firmy BMW byl založen v listopadu 1996.

Zpočátku byl orchestr veden pod záštitou profesora dr. Joachima Milberga, dále pana Donauera a v roce 2007 pana Güntera Wollny. Ještě v prosinci 1996 se komorní orchestr BMW poprvé představil na koncertu ve Forschungs- und Innovationszentrum FIZ (výzkumné a inovativní centrum). V listopadu 1998 začal komorní orchestr BMW fungovat jako spolek s právní subjektivitou a od té doby je členem Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester AMLO (pracovní společenství mnichovských laických orchestrů), dále také členem Landesverband bayerischer Liebhaberorchester LBLO (spolek bavorských příznivců orchestrů). Od roku 2013 je orchestr kromě toho členský zakladatel Sport- und Kultur-Förderverein BMW Group e.V. (podpůrný spolek sportu a kultury BMW). Zpočátku tvořila jádro malá skupina příznivců hudby z řad zaměstnanců BMW. Po krátké době se z ní vyvinul padesátičlenný komorní orchestr BMW, kde účinkují také externí umělci.

BMW komorní orchestr je veden od svého založení paní Danielou Wabnitz. Orchestr pořádá ročně několik koncertů: v kulturním domě Milbertshofenu, v kostelích v Mnichově, Ilmmünsteru a Dingolfingu, na městských kulturních dnech v Moosachu, na festivalu AMLO, na veletrhu dobrovolnických činností v Gasteigu, na mnichovské vysoké hudební škole, na firemních akcích i při soukromých příležitostech. Repertoár zahrnuje díla z doby baroka až k moderně.

V Plzni dne 4.7.2015 orchestr uvede Biblické písně Antonína Dvořáka a Beethovenovu Symfonii č. 2 pod vedením dirigentky Daniely Wabnitz. Daniela Wabnitz vyučovala mimo jiné na hudebních školách v Geretsriedu a Grünwaldu, působí jako docentka kurzů komorní hudby a do roku 2010 dirigovala dětskou filharmonii v Mnichově, která je součástí Bavorské filharmonie. Momentálně vede komorní orchestr firmy BMW, který vznikl v roce 1996 právě díky její intervenci.

4/07, 19.00

PLZEŇ

Katedrála sv. Bartoloměje

Antonín Dvořák: Biblické písně

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2, op. 36

sólo Nikolai Ardey

dir.Daniela Wabnitz

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři